Project Description

DELO IN ŠTUDIJ OD DOMA

Drage študentke in študentje,

v skladu z ocenami, ukrepi in priporočili mednarodnih zdravstvenih organizacij (WHO) in nacionalnih zdravstvenih institucij ter vlade RS, smo tudi na Alma Mater sprejeli določene organizacijske ukrepe, kot ste že bili obveščeni.

Zaradi izrednih razmer in da študijski proces poteka čim bolj nemoteno, smo študijski proces organizirali tako, da Vam bomo s ponedeljkom omogočili dostop do vseh predavanj, ki ste jih imeli predvidene po urniku v tem letniku.  Do 14. aprila vsa predavanja poglejte in preučite ter v skladu z navodili oddajte refleksije (do 14. aprila). Predavanja, ki niso posneta (in jih ne najdete v Moodlu), se bodo izvedla online v skladu z urnikom. Do nadaljnjega so preložene tudi vse vaje in izpiti. Govorilne ure ter uradne ure referata potekajo preko telefona ali preko e-maila med 8.00 – 16.00, v Kopru med 12.00 in 16.00. Takoj, ko se bodo zadeve umirile vas bomo pravočasno obvestili o novih izpitnih rokih. O spremembah glede izvedbe praktičnega usposabljanja, vas bodo obvestili koordinatorji prakse ali odgovorni iz institucije, kjer prakso opravljate.

Z izvedbo online predavanj bomo racionalno izkoristili čas, ko ne moremo izvajati vaj, prakse in kliničnih vaj, za vsa predavanja in študij. Tako da se bomo v zadnjem delu semestra intenzivno posvetili izvedbi vaj, praksi in kliničnim vajam ter izpitom.

Za bolj kakovosten študijski proces in boljši prenos znanja so Vam na voljo posamezni izvajalci, ki jih lahko vedno kontaktirate preko maila, preko telefona in preko spletne učilnice (forum). Pri nekaterih predmetih bodo na voljo tudi »kvizi« za posamezne vsebinske sklope.

Predlagam, da ta čas v največji možni meri izkoristite za študij, ki je v neposredni povezavi z individualnim študijskim procesom.

Priporočila za varno in zdravju prijazno delo na domu