Project Description

VIDEO KANAL STROKOVNJAKOV


Molekularna biologija in diagnostični test – dr. Nataša Toplak

Virusna pustolovščina – Viš. znan. sod. dr. Andrej Steyer

COVID-19 – Podatkovni Modeli 2 – ZA RAVNANJEM KRIVULJE – izr. prof. dr. Matej Metrtik

Vaja za ženske po porodu

dr. Vojko Kavčič

Vaje za otroke z odstopanji telesne drže – Tatjana Horvat

Podatkovni modeli COVID-19: Zakaj je pomembno ostati doma – izr. prof. dr. Matej Mertik

Vprašanja in odgovori o koronavirusu – doc. dr. Gregor Pivec, predstojnik zdravstvenih programov Alma Mater Europaea – ECM

Razvoj diagnostičnih testov za dokazovanje virusa SARS-CoV-2 – doc. dr. Nataša Toplak, biotehnologinja

Okužbe s koronavirusi pri živalih in človeku – izr. prof. dr. Ivan Toplak

Vprašanja in odgovori o koronavirusu

Delitev