Pozitivni odzivi na sedanji način študija

»Mislim, da smo na Alma Mater bili v Sloveniji prvi, ki smo zaprli fakulteto in v celoti prešli na on-line študij. Pravzaprav se je delovanje celotne institucije, v vseh segmentih – administrativno, znanstveno-raziskovalno in projektno – prestavilo na on-line raven. Celoten študijski proces, razen kliničnih vaj na zdravstvenih programih, poteka nemoteno naprej. V kratkem pa pričakujemo, da se bodo tudi klinične vaje nadaljevale po programu. Ugotavljamo, da so študenti izredno pozitivno sprejeli in preklopili na nekoliko spremenjen način študija. Prejemamo veliko pozitivnih odzivov, tako iz strani učiteljev, kot tudi študentov. V nepričakovani situaciji, v kateri smo se znašle vse izobraževalne institucije, je naša velika prednost bila, da so se vsi naši študijski programi že do sedaj izvajali videokonferenčno in so študentje lahko predavanja aktivno spremljali od doma. Zaradi tega in zaradi vseh dosedanjih izkušenj je bil celoten prehod na on-line raven za nas veliko hitrejši,« je pojasnil izr. prof. dr. Sebastjan Kristovič, koordinator študijskega procesa.

Ob tem je še poudaril, da se želi posebej zahvaliti referatu in IKT službi ter vsem visokošolskim učiteljem za angažiranost, odzivnost in za nenehno razpoložljivost našim študentom. »Odnos profesorja do vsebine, ki jo predava in do študentov, ki jim predava, je tisti, ki ga dela drugačnega od ostalih. Je pravzaprav umetnost, kot je ugotovil tudi Einstein: »Najvišja umetnost učitelja je prebuditi veselje do ustvarjalnega izražanja in znanj,« je še zaključil Kristovič.