Razmere v DSO – skupen odziv študentov medicine, zdravstvene nege in fizioterapije

Izjava Zveze študentov medicine Slovenije (ZŠMS) in Sekcije študentov zdravstvene nege in babištva (SŠZNB), ki sokoordinirata delovanje študentov prostovoljcev v socialno-varstvenih zavodih po Sloveniji.

Gre za enkratno interdisciplinarno sodelovanje, ki daje odlične rezultate!

Celotni članek si lahko ogledate na spodnji povezavi.

CELOTNI ČLANEK